Performans Değerlendirme Sistemi

Performans Değerlendirme Sistemi

Performans Değerlendirme Sistemi, yöneticilerin, çalışanları ve yaptıkları işleri, önceden belirlenmiş standartlarla karşılaştırmaları sürecidir. Bu sistem sayesinde, çalışanların, şirket hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sağlamaları ve öneri geliştirmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Performans Değerlendirme Sistemi’nin genel amacı, çalışanların performanslarının şirket hedefleri doğrultusunda sürekli geliştirilmesini sağlamaktır. Performans Değerlendirme Sisteminde çalışanın performansının değerlendirilmesinde hedeflere göre değerlendirme ve puanlandırma yöntemlerinden oluşan karma bir yapı oluşturulmuştur.

Performans Değerlendirme çalışmaları yıl içinde süreklilik taşıyan çalışmalardır. İnformel olarak, hem çalışan hem de yönetici, çalışanın performansının değerlendirilmesine ilişkin olarak gerekli notları bir yıllık süreç içinde almaktadırlar. Ancak, formel olarak bir kontrolün sağlanması amacı ile yılda iki kez, performans değerlendirme görüşmesi yapılmaktadır.

> Performans Değerlendirme Sistemi