LAV, Sıfır Atık Belgesi Aldı.

LAV, Sıfır Atık Yönetim Felsefesini Benimsiyor

Sofra camı alanında bir dünya markası olan LAV, benimsediği sürdürülebilir iş yapış biçimi ve yatırımlarla başarılara ulaşmaya devam ediyor. Şimdi de çevreye ve insana saygılı süreçler geliştirmek için oluşturduğu “Cam ile Yolculuk” sürdürülebilirlik stratejisine paralel olarak sıfır atık yönetim felsefesini tüm iş süreçlerine entegre eden LAV, sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

Kurumsal başarıyı finansal başarının ötesinde görerek insana değer katan, çevreye saygılı ve sürdürülebilir büyüme olarak tanımlayan LAV, atık miktarının azaltılmasıyla çevre, insan sağlığı ve tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık yaklaşımını benimseyerek çalışmalarını bu anlayışla şekillendiriyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya azaltılması, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması olarak tanımlanan atık yönetim felsefesi, LAV’ın tüm süreçlerine entegre edildi ve bunun sonucunda şirket sıfır atık belgesi almaya hak kazandı.

LAV “Sıfır Atık” için tüm hazırlıklarını tamamladı

Sıfır Atık çalışmaları doğrultusunda ilk olarak ihtiyaçların analizi ve temini gerçekleştirildi. Daha sonra eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleriyle şirket içerisinde sıfır atık felsefesi aşılanmaya çalışıldı. Merkez ve organize fabrikalarda sıfır atık konularını da içeren çevre eğitimleri gerçekleştirildi. Temin edilen biriktirme ekipmanları çalışanların kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştirildi. Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince gerekli bilgilendirme yazılarının bulunduğu ve renk skalasına uygun etiketlemeler gerçekleştirildi. Evsel atıklar, yemek artıklarının yoğun bulunduğu yemekhanelerde organik atık olarak, geri kazandırılabilir atıklar ve plastik atıklar ise cinslerine göre ayrı toplandı.

Revirde oluşan tıbbi atıklar özel poşetlerle ayrı toplanarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı firmalar ile bertarafı sağlanıyor. COVID-19 önlemleri için kullanılan maske ve eldiven atıkları da kapaklı ve pedallı kovalar içerisinde ayrı bir biçimde toplanıyor. Atık pil ve floresan lambalar ayrı atık kutularında biriktiriliyor. Toplanan atıklar, kodlarına göre geçici atık depolarımızda depolanıyor, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı firmalara geri dönüşüm ve bertaraf işlemleri için gönderiliyor. Sonrasında da izleme, kayıt tutma ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Eksiklikler ile iyileştirilecek ve geliştirilecek taraflar tespit ediliyor ve gerekli önlemler alınıyor.

“Güzel yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz”

Şirketin Sıfır Atık Belgesi almasından dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen LAV Genel Müdürü Tuğrul Baran, LAV’ın sıfır atık yönetimi yaklaşımıyla ilgili şunları söyledi: “Bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir şirket olarak sürdürülebilirlik stratejimizde “İyi bir Dünya”, “İyi Ürünler” ve “İyi bir Şirket” alanlarına odaklandık. Sıfır atık konusu da bu anlayışımız çerçevesinde benimsediğimiz en önemli konuların başında geliyor. Bu çerçevede sıfır atık yönetimi için gerekli bütün çalışmaları gerçekleştirdik, eğitimler düzenleyerek çalışma arkadaşlarımızı da bu konuda bilinçlendirdik. Bu çalışmalar sonucunda da sıfır atık belgesini almaya hak kazandık. LAV olarak “İyi Bir Dünya” için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz.”

Bilgi için:

Excel İletişim ve Algı Yönetimi

Heysem Sevgi, heysem.sevgi@excel.com.tr, 0533 283 8816

> LAV, Sıfır Atık Belgesi Aldı.