Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Seçme Yerleştirme Sistemi’nin temel amacı LAV bünyesine eğitim düzeyi yüksek, iyi yetişmiş, yeniliklere ve değişimlere açık, girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli bulunan, eleman yetiştiren, takım çalışması yapabilen, değerlerimizi benimseyip sahip çıkacak kişileri kazandırmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke hiçbir ayırım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve LAV değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermek ve ilerleme olanağı sağlamaktır.

Başvuru

LAV’a başvurmak isteyen adaylar aşağıda bulunan linkten Kariyer.net’e ulaşarak Kariyer.net aracılığı ile açık pozisyonlara başvurabilirler.

Başvuru için tıklayın.

Kariyer.net dışında yapmak istediğiniz başvurular için hr@lav.com.tr mail adresine, mektup adresimize ya da 0 274 225 06 76 No’lu faksa resimli özgeçmişlerinizi gönderebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü tüm kanallardan eline ulaşan başvuruları değerlendirerek, gereksinimleri doğrultusunda ilgili bölümlere iletmekte ve ileriye dönük olarak kullanılmak üzere özgeçmiş veri bankasında saklamaktadır.

Olumlu ya da olumsuz, her başvuru değerlendirildikten sonra, mülakata çağırılan adaylara sonuçla ilgili mutlaka bir yanıt verilmektedir.

Mülakat Programı ve Uygulanan Testler

Yeni bir çalışan ihtiyacı doğduğunda çeşitli kaynaklar aracılığı ile toplanan iş başvuru formları, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde ön elemeden geçirilir ve gerekli iş profiline uygun adaylar ön görüşmeye çağırılırlar. Bu görüşmeden sonra adaylara göreve uygun yetkinlik ve kişilik testleri uygulanır.

Adaylar arasından seçim yapılırken kişilerin iş profiline uygun temel bilgi, beceri ve davranış yetkinlikleri göz önünde tutulur. Başarılı bulunan adayları İnsan Kaynakları Müdürlüğü ilgili müdürlüğe önerir ve adaylar ikinci bir kapsamlı panel görüşmeye alınır.

Bu görüşmeye ilgili müdürlük ile İnsan Kaynakları Müdürlüğü katılır. Bir proje çerçevesinde ve takım çalışması içinde görev yapacak çalışanların seçiminde ise gerekirse aynı takımda görev alacak kişilerinde görüşmeye katılması sağlanarak görüşleri alınır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü son aşamaya kalan adayların referans araştırmalarını da tamamlayarak görüşme sonuçlarını İnsan Kaynakları Kurulunun bilgisine sunar.

İnsan Kaynakları Kurulu gerekli gördüğünde seçilen aday ya da adayları son bir görüşmeye çağırabilir ya da daha önceki iş görüşmesine katılarak görüş bildirebilir. Mülakatlar ve uygulanan testler sonucunda tamamlanan seçme ve yerleştirme süreci sonunda işe alınan adaylar İnsan Kaynakları Kurulunun onayıyla göreve başlatılır.

> Seçme ve Yerleştirme Sistemi