Sosyal Sorumluluk

Bekra Bilgilendirmesi

KURULUŞUN VE KURULUŞTAKİ FAALİYETE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

 İŞLETMECİNİN İSMİ VE KURULUŞUN TAM ADRESİ

KURULUŞUN TİCARİ UNVANI: Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş

KURULUŞUN ADRESİ

Üretim Tesisi 1: İnköy Mah. Eskişehir Karayolu Bulvarı No:96 Merkez Kütahya

Üretim Tesisi 2: 1. OSB 1. Cad. No 1 Merkez Kütahya

TEL: 0274 255 06 60

FAKS: 0274 225 06 76

E-POSTA: info@lav.com.tr

KURULUŞUN VE KURULUŞTAKİ FAALİYETE İLİŞKİN ÖZET BİLGİLER

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.

3. KURULUŞUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Gürok Turizm ve Madencilik A.Ş. olarak mutfak camı ve cam ambalaj üretimi gerçekleştirilmektedir. Başta silis kumu olmak üzere soda, kalker, dolomit ve diğer yardımcı maddeler ile hazırlanan harmanın doğal gazlı rejeneratif fırınlarda ergitilmesi ve şekillendirilmesi ile cam üretimi gerçekleştirilmektedir.

4-TESİSİMİZDE BULUNAN BEKRA KİMYASALLARI, ZARARLILIK ÖZELLİKLERİ VE KAZA DURUMUNDA YAPILMASI GEREKENLER

Tehlikeli Madde AdıFiziksel, Sağlık ve Çevresel ZararlarMüdahale YöntemiMüdahale EkipmanlarıMüdahale sırasında kullanılması gereken koruyucu donanımlarEk Bilgi
Asetilen

H220: Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1

 

H280: Basınç altındaki gazlar

Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

Güvenli ise tüm tutuşturucu kaynaklarını ortadan kaldırın

Gaz sızıntısına bağlı yangın: Sızıntı güvenli olarak durdurulmadan söndürmeyin Güneş ışığından koruyun. İyi havalandırılmış bir alanda depolayın

 

Yangın söndürücüler
Su spreyi, kuru kimyasal toz veya köpük kullanılabilir. Kalsiyum karpit depolanan yakın yerlerde su kullanılmamalıdır. Su Jeti ve Karbon dioksit uygun bir söndürme aracı değildir.

Oldukça parlayıcı bir gazdır. Asetilen, hava ile sıcak ışık saçan dumanlı bir alevle yanar. Havada geniş bir konsantrasyon aralığında kolayca tutuşabilir (Hava ile parlama sınırı %2,2-85).

Kaza sonucu asetilenin salıverilmesi ciddi bir yangın veya patlama tehlikesi yaratır. Tesis personeli asetilenin tehlikeleri ile ilgili uygun eğitimi alınmamışsa veya tesis içinde yangın ve patlama riskleri mevcut ise herhangi faaliyet başlatılamaz. Ürünün yayıldığı bölge derhal boşaltılmalıdır. Lüzumsuz ve korumasız personelin bölgeye girişini engelleyin. Tüm tutuşma kaynaklarını kapatın. Tehlike bölgesinde sigara içilmemeli, hiçbir alev, ateş veya kıvılcım olmamalıdır. Gazı solumaktan sakının. Uygun havalandırma sağlanmalıdır. Ürünün yayıldığı bölgeye girişlerde, uygun koruyucu ekipman kullanılmalıdır.. Kusurlu tüplere muamele ederken, oldukça dikkat edilmelidir.

Asetilen bulaşan cildi bol su ile yıkayın. Bulaşmış kıyafetlerive ayakkabıları çıkartın. Statik boşalma ve gaz tutuşması riskine karşı bulaşmış kıyafetleri çıkartmadan önce baştan aşağı su ile ıslatın. Bulgular meydana çıkıyorsa, tıbbi yardım alın. Tekrar kullanmadan önce kıyafetleri yıkayın. Tekrar kullanmadan önce ayakkabıları baştan aşağı temizleyin, yıkayın.

Gözleri hemen en az 15 dakika boyunca su ile yıkayın, üst ve alt göz kapaklarını kaldırın. Var ise kontakt lensleri kontrol edin ve çıkartın. Hasta ışığa bakamıyorsa gözler hafif bir bant ile kapatılarak, hemen bir sağlık kuruluşuna götürülmelidir.

Normal koşullarda yutma olası değildir.

Yüksek konsantrasyonlarda boğulmaya neden olabilir. Hareket / bilinç kaybı belirtileri olabilir. Kazazede farkında olmadan boğulabilir. Düşük konsantrasyonlarda ise narkotik etki yapabilir. Belirtileri baş dönmesi, baş ağrısı, mide bulantısı ve koordinasyon kaybı olabilir

Asetilen, çözünmüş bir gazdır. Oldukça parlayıcı ve yanıcıdır. Hava ile parlama sınırı % 2,2-85 dir. Tutuşma sıcaklığı asetilenin hava içindeki konsantrasyon yüzdesine göre değişir.. Mesela % 30 asetilen ihtiva eden hava 305 °C ‘da tutuşturulabilir. Havadan biraz daha hafifdir.%100 saf asetilen kokusuzdur. Ticari asetilenin sarımsak kokusuna benzer bir kokusu vardır. Basınç altındaki gaz asetilen, şiddetle parlayarak ayrışabilir. Havadaki konsantrasyonunun artması boğucu etki yapar.
Oksijen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H270: Oksitleyici gazlar

H280: Basınç altındaki gazlar

Su, Kuru kimyevi madde, köpük, karbon diokdsit. Oksijen, oksitleyici bir gaz olduğundan yangın ortamı, yüksek oksijen yoğunluğuna maruz kalmamalıdır. Oksijen sisteminden yangın ortamına oksijen yoğunluğunu artırıcı bir deşarj varsa mümkünse engel olunmalıdır. Gaz fazdaki oksijen yüksek basınca dayanıklı çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak muhafaza edilir. Bütün basınçlı gaz tüplerinde, yangına direk maruz kalınması halinde, sıcaklık artışı ile birlikte basıncın artması tüpte yırtılmaya neden olabilir. Yangına maruz kalan tüpler, yangın esnasında ve sonrasında emniyetli bir mesafeden su ile soğutulmalıdır. Gaz sıkışmasını önlemek amacı ile tüpün ventil kısmına su tutulmamalıdır. Oksijenin direk yanması söz konusu değildir, daha çok tutuşan, yanan malzemeye göre södürücü seçilmelidir. Karbondioksit, kuru kimyevi maddeler veya buharlaşan sıvı, yangın söndürücü olarak genel kullanılanlardandır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürünün yayıldığı bölge derhal boşaltılmalıdır. Elverişli bir havalandırma sağlayın. Yayılan gazın tehlikeli birikme yapabileceği yerler olan kanalizasyona, binanın temeline, çukurlara, mazgallara girmesini engelleyin. Yayılan ürünün konsantrasyonunu takip edin. Oksijence zenginleşmiş elbiseler, yağ, gres ile tutuşma kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Yangın ile mücadele ekibi solunum koruma cihazı takmalı ve aleve dayanıklı elbise giymelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renksiz, kokusuz,zehirsiz yüksek basınç altında çelik tüpler içersine sıkıştırılmış gazdır. Oksitleyicidir. Yanıcı değildir. Patlayıcı değildir. %75’den yüksek konsantrasyonlarda devamlı solunması mide bulantısı, baş dönmesi, solunum zorluğu ve çarpıntıya neden olabilir. Tüpler, 45 °C ‘nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.
Hidrojen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H220: Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1

H280: Basınç altındaki gazlar

Oldukça parlayıcı bir gazdır. Hidrojen bilinen en hafif gazdır ve sızan gaz bulunduğu yerin en üst noktasında toplanır. Hidrojen, hava ile hemen hemen gözle görülmez, açık mavi bir alevle yanar. Yüksek kaplardaki gaz kaçağı, herhangi bir ateşleme kaynağı yokken bile, statik elektrikten tutuşabilir. Hızlı bir alev yayılması ve alev geri tepmesi olabilir. Havada geniş bir konsantrasyon aralığında kolayca tutuşabilir. Yangın mahalline yetkisiz şahıslar sokulmamalıdır ve yangın mahalli izole edilmelidir. Kaçak ihtimali bulunan ortamlardan tutuşturma kaynakları uzak tutulmalıdır. Gaz fazdaki hidrojen yüksek basınca dayanıklı çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak muhafaza edilir. Yangın durumunda sıcaklık artışı ile birlikte basıncın artması tüpün şiddetle yırtılmasına neden olabilir. Yangına maruz kalan tüpler, yangın esnasında ve sonrasında emniyetli bir mesafeden su ile soğutulmalıdır. Gaz sıkışmasını önlemek amacı ile tüpün ventil kısmına su tutulmamalıdır. Aksi takdirde gaz toplanabilir ve patlamaya yol açabilir.

 

 

 

 

 

 

Ürünün yayıldığı bölge derhal boşaltılmalıdır. Elverişli bir havalandırma sağlayın. Yayılan gazın tehlikeli birikme yapabileceği yerler olan kanalizasyona, binanın temeline, çukurlara, mazgallara girmesini engelleyin. Yayılan ürünün konsantrasyonunu takip edin. Oksijence zenginleşmiş elbiseler, yağ, gres ile tutuşma kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

Havadaki konsantrasyonu, solunum için gerekli oksijen konsatrasyonundan fazla ise tüplü solunum cihazları kullanılmalıdır.

EN 166 standartlarında iş gözlüğü giyilmelidir

Risklere uygun standartlarda üretilmiş iş elbiseleri ve çelik burunlu ayakkabı giyilmelidir

Çevresel etkisi ile ilgili veri bulunmamaktadır. Deşarjlardan kaçınılmalıdır

 

Renksiz, kokusuz,zehirsiz, boğucu, son derece parlayıcı , yüksek basınç altında çelik tüpler içersine sıkıştırılmış gazdır. Hava ile parlama sınırı % 4-74,5 dur. Isı, kıvılcım ve alevden uzak tutulmalıdır. Hidrojen , oksijen içermez ve kapalı alanlara sızarsa boğulmaya neden olabilir. Tüpler, 45 °C ‘nin altında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir. Bilinen en hafif gazdır.
Propilen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H220: Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1

H280: Basınç altındaki gazlar

Donan yeri ılık su ile ovalamadan müdahale edin. Sonrasında hemen tıbbi müdahale isteyin.

üksek konsantrasyonlar boğulmaya neden olabilir. Semptomlar arasında hareket veya bilinç kaybı olabilir. Kimyasala maruz kalan kişi boğulduğunun farkında olmayabilir. Oksijen tüpü kullanarak maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkartın. Kişiyi sıcak ve rahat tutun. Derhal tıbbi yardım isteyin. Eğer solunumu durmuşsa suni teneffüs yapın.

üksek konsantrasyonlar boğulmaya neden olabilir. Semptomlar arasında hareket veya bilinç kaybı olabilir. Kimyasala maruz kalan kişi boğulduğunun farkında olmayabilir. Oksijen tüpü kullanarak maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkartın. Kişiyi sıcak ve rahat tutun. Derhal tıbbi yardım isteyin. Eğer solunumu durmuşsa suni teneffüs yapın.

Solunum durması. Buharlaşan gaz ile temas soğuk yanığına neden olabilir.

Yangın anında; mümkünse kaçağı engelleyin. Kontrolsüz ateşlenme olasılığı varolduğundan alevleri söndürmeyi denemeyin. Güvenli bir yerden su spreyi ile tüpü/konteyneri soğutmaya devam edin. Yangın kaynağını izole edin veya kendi içinde yanmasını sağlayın.

Ortamı tahliye edin. Havalandırmanın yeterli olduğundan emin olun. Potansiyel bir patlama ortamını göz önünde bulundurun. Eğer güvenli ise tüm ateş kaynaklarını ortadan kaldırın. Serbest kalan ürünün konsantrasyonunu izleyin. Kanalizasyon, bodrum ve çukurlara girişleri engelleyin, bu alanlarda gaz birikmesi olabilir. Girdiğiniz alanda havalandırma yetersiz ise mutlaka solunum maskesi ve tüpünü takın. Solunum için EN 137 standartlı aparat kullanılmalıdır.

 

Ekipler, yüz kalkanı, eldiven, lastik çizme ve kapalı alanlarda aleve dayanıklı giysi ve baret dahil olmak üzere standart koruyucu ekipman kullanmalıdır. Kullanılacak kişisel koruyucu donanımlarda koruyucu giysi için EN 469, ayakkabı için EN 15090, eldiven için EN 659, baret için EN 443 ve solunum koruyucu için EN 137 standartları aranmalıdır.Tüplerin depolandığı alandaki tüm elektik ekipmanları potansiyel patlama tehlikesine karşı uyumlu olmalıdır. Okside edici gazlardan ayrı yerde tutulmalıdır. Tüpler korozyona müsait olan alanlarda depolanmamalıdır. Tüplerin genel durumları ve sızıntı durumları periyodik olarak kontrol edilmelidir. Tüp vana muahafazaları ve başlıkları yerinde olmalıdır. Tüplerin depolandığı alan yangın riskinden ve olası ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuel Oil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H400: Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1

H410: Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1

Spesifik bir panzehir veya tedavi uygulaması yoktur. Belirtilere göre tedavi edilmelidir

H2S ile etkilenen kişi temiz havaya çıkarılmalı ve gecikmeden tıbbi önlem alınmalıdır. Bilinç kaybı varsa sırtüstü yatırarak suni teneffüs, kalp masajı ve çok gerekirse ağız yoluyla oksijen verilmeli ve doktora götürülmelidir. H2S’e maruz kalmalarda vücutta birikme ile ilgili herhengi bir kanıt yoktur.

Gaz soluması sonucu burun ve boğazda tahriş veya öksürük varsa etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir

Bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Kirlenen elbiseyi çıkarıp temas eden cilt yıkanmalıdır. Sıcak ürün cilde temas etmişse 10 dakika soğuk su ile, ağrı devam ediyorsa daha uzun süre yıkayınız.

Göz kapaklarını açık tutarak bol su ile yıkayınız. Kızarıklık veya ağrı varsa doktora kontrol ettirilmelidir. Sıcak ürün göze kaçmışsa bol soğuk su dökünüz. Geciktirmeden hastaneye kaldırınız.

Mümkünse kişisel risk almadan, sızıntıları kapatın. Çevredeki tüm olası ateşleme kaynaklarını uzaklaştırın. Çevre kirliliğini önlemek için (ürün ve yangın söndürme su) uygun muhafazalar kullanın. Yayma ya da kum, toprak veya uygun bir bariyerle kanalizasyona, kanallara ve nehirlere girmesini önleyin. Buharı dağıtmak veya sis spreyleri kullanarak, örneğin güvenli bir yere akışını yönlendirmek için deneyin. Statik deşarja karşı önlem alın. Yapıştırma ve topraklama (topraklama) tüm ekipman elektriksel devamlılık sağlayın.

Kişisel koruyucu ekipman önerilen ulusal standartlara uygun olmalıdır.

Kimyasal sıçramasına karşı koruyucu ekipmanlar (gözlük ve yüz maskesi) kullanılmalıdır.

Ürünün cilt ile temasının söz konusu olduğu durumlarda geçirimsiz eldiven (VITON veya NITRILE kauçuklu eldivenler) dahil koruyucu elbiseler (PVC ve tabii kauçuk hariç) kullanılmalıdır. Statik elektriğe karşı etkin koruma için anti-statik koruyucu giysi ve ayakkabılar kullanılmalıdır. Tutuşma riski varsa kendinden yangına

dirençli koruyucu giysi ve eldiven giyilmelidir. Koruyucu eldiven, ayakkabı ve elbiselerin düzenli kontrolü ve bakımı yapılmalıdır.

Hidrokarbon buharına maruz kalınması ihtimali olduğunda uygun soluma cihazı kullanılmalıdır. Soluma cihazını üreten firmanın kullanma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır. H2S’den korunmak için oksijen maskesi kullanınız.

TS EN 1149-3 (Antistatik özellik içindir)

TS EN 1149-3 Ayakkabı: TS EN ISO 20345, TS EN 13287 Lastik çizme: EN ISO 20345 200 JUL S5

Acil durumlar için Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) aranmalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likit Petrol Gazı

 

 

 

 

 

 

H220: Alevlenir Gazlar, Zararlılık Kategorisi 1

H280: Basınç altındaki gazlar

Büyük yangınlar için köpük, su sisi kullanın. Küçük yangınlar için kuru kimyasal toz, karbon dioksit, kum veya toprak kullanın. Alev kaynağına asla tazyikli su ile müdahale etmeyiniz. Kuvvetli su atılırsa yangının yayılmasına neden olunabilir.

Son derece yanıcı gaz. Basınç altında gaz içerir; ısındığında patlayabilir. Tehlikeli yanma ürünleri. Azot oksitler (NOx). Karbon oksitler. Boğucu gaz.

Yangında daima bir kaçış yolu oluşturmaya özen gösterin. Kapalı yerlerdeki yangınlara uygun teçhizatlı eğitilmiş personel tarafından müdahale edilmelidir. Bu maddenin stoklama, dağıtım ve kullanımı alevlenme noktasından yüksek sıcaklıklarda yapılır. Alev, kıvılcım ve sigara gibi tutuşturma kaynaklarından uzak tutulmalıdır. Tank soğutma işlemlerinde ve çevre güvenliği sağlanması için su ve su perdesi kullanılmalıdır.Yanma kontrolü yangın ile mücadele konusunda deneyimli personel tarafından yapılmalıdır.

Su spreyi kullanılarak gaz dağıtılmalı ve kaçağı durdurmaya çalışan personel korunmalıdır. Kapalı alanlarda gaz birikimi olabilir. Kapalı bir alanda dökülen sıvı tamamen buharlaşacağından yeterli havalandırma yapılmalı ve ölçüm yapıldıktan sonra içeri girilmelidir

 

PVC’den imal koruyucu eldiven kullanın.

Gözle temas ihtimaline karşı yüz maskesi veya gözlük kullanılmalıdır.

Soğuk yanmasını ve donmayı önlemek için uygun eldiven ve iş tulumu giyilmelidir.

Dolum işlemi sırasında uygun elbise, özel eldiven, yüz maskesi veya emniyet gözlüğü kullanılmalıdır.Silindirleri kullanırken emniyet ayakkabısı giyiniz.

Buharlar havadan ağırdır. Buharlar yerdeki uzak ateşleme kaynaklarını ulaşabilir. Yüksek gaz konsantrasyonları havadan mevcut oksijenin yerini alacaktır; bilinç kaybı ve ölüm oksijen eksikliğinden aniden ortaya çıkabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorin

 

 

 

 

 

 

 

 

H226: Alev. Gaz. 3.

H411: Sucul Akut 2.

 

Gaz soluması sonucu burun ve boğazda tahriş veya öksürük varsa etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir. Gerekli ise suni teneffüs ve kalp masajı uygulanmalı, varsa oksijen verilmeli ve doktora götürülmelidir.

Bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Kirlenen elbiseyi çıkarıp temas eden cilt yıkanmalıdır. Ciltte kızarma ve ağrı varsa doktora götürülmelidir.

Göz kapaklarını açık tutarak bol su ile yıkayınız. Kızarıklık veya ağrı varsa doktora kontrol ettirilmelidir.

Sadece ağız kirlenmişse su ile çalkalanmalıdır. Bol miktarda yutulması durumunda zorla kusturulmadan doktora götürülmelidir.

 

Köpük, kuru kimyasal ve su sisi kullanılmalıdır. Büyük yangınlarda itfaiyeye haber verilmelidir. Yangında daima bir kaçış yolu oluşturmaya özen gösterilmelidir. Küçük yangınlarda kuru kimyasal, köpük, su sisi ve karbondioksit tipi yangın söndürücüler kullanılmalıdır.

Kişisel koruyucu ekipman önerilen ulusal standartlara uygun olmalıdır.

Gözle temas ihtimaline karşı yüz maskesi veya gözlük kullanılmalıdır

Cilde temasını önlemek için koruyucu elbise ve eldiven kullanılmalıdır.

Koruyucu elbise ve önlüklerin düzenli bakımı yapılmalıdır.

Hidrokarbon buharına maruz kalınması ihtimali olduğunda uygun soluma cihazı kullanılmalıdır. Soluma cihazını üreten firmanın kullanma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

Motorin, dizel iş makinelerinde ve dizel motorlu taşıt araçlarında, enerji sektöründe elektrik ve ısı üretim santrallerinde, evlerde yakıt olarak kullanılmaktadır. Askeri Motorin olarak isimlendirilen F-54 dizel motorlu askeri araçlarda, F-76 dizel motorlu askeri gemilerde, Denizcilik Motorini ise dizel motorlu sivil gemilerde yakıt olarak kullanılmaktadır. Uçak yakıtı, temizlik maddesi ve solvent olarak kullanılmaz.

Ağaçköy Eğitim Projesi

Proje Bilgileri

• 1.Aşama; Arduino Robotik Programlama 2. Aşama; Lego Mindstorm Robotik Programlama olmak üzere alanında uzman eğitimcimiz ile Ağaçköy Ortaokulunda teoriğe ve pratiğe yönelik eğitimler tamamlanmıştır.

• Eğitim süresi 1 ay’dır(yaz tatili)

• Gruplar 10’ar kişiliktir.

• Program süresince 40 ortaokul, 10 ilkokul öğrencisi eğitim görmüştür.

Proje Amaçları

• Analitik düşünce gelişiminin sağlanması

• Programlama altyapısının oluşturulması

• Matematik ve bilgisayar bilimi becerilerinin geliştirilmesi

• Topluma yararlı bireyler haline gelmelerine aracı olmak

• Okul başarılarını arttırmak

• Sosyalleşmelerine katkıda bulunmak

STEM+A Projesi

Proje Bilgileri

• STEM+A, Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Matematik (Mathematics) ve Sanat (Art) kelimelerinin İngilizcelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

• STEM+A eğitim anlayışı, bu 5 disiplinde ayrı ayrı uzmanlaşmayı değil, 5’inin birbiriyle ilişkisini kurarak öğrenmeyi içeriyor. Bu eğitim yaklaşımıyla; sorgulama, araştırma, üretme ve yeni buluşlar yapabilme becerisi oluşuyor. Gelecekte iş hayatında bu öğrenme anlayışıyla yetişen bireylere ihtiyaç duyulacak.

• 16 Okuldan 320 8. sınıf öğrencisi ve 32 Öğretmenin katıldığı gezilerde, günde 2 milyon cam ürün üretilen fabrikada kullanılan üstün teknolojiyi yakından görme fırsatını elde eden çocuklara, kendi alanında uzman Endüstri, Makine, Elektrik Mühendislerinin eşliğinde mini eğitimler verildi.

• Gezi öncesinde çocuklara STEM-A hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

• Fabrika gezileri öncesinde mutlaka gerekli iş güvenliği tedbirleri alındı ve çocuklara güvenlik ekipmanları sağlandı.
LAV fabrika STEM-A gezilerine katılan geleceğin bilim insanlarına günün anlam ve önemine dair sertifikaları verildi.

Yıldız Eğitim Projesi

Yıldız eğitim projesi, 02.08.2006 tarihinde, şirketimizin 10. kuruluş yıldönümünde doğmuş ve adını Sayın Yıldız Güral’dan almıştır. Projeye, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında başlanmıştır.

Projenin temel amacı; Çocuklarına iyi bir gelecek sunmak isteyen şirketlerimizin çalışanlarına yönelik bir kapı açmak ve onları hayata hazırlamak şeklinde oluşmuştur.

İyi bir lisenin, iyi bir üniversitenin anahtarı olduğuna şüphe yoktur.

Bu doğrultuda Proje Orta Öğretim Kurumu Sınavlarına (OKS) yönelik olarak başlamış ve Seviye Belirleme Sınavlarına Hazırlık (SBS) olarak devam etmektedir.

Projemizde,

2006-2007 Eğitim Öğretim yılında: 62 Öğrenci,

2007-2008 Eğitim Öğretim yılında: 110 Öğrenci,

2008-2009 Eğitim Öğretim yılında: 124 Öğrenci, olmak üzere toplamda 296 öğrenciye eğitim verilmiştir.

2009-2010 Eğitim Öğretim yılında 117 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

Projenin Hedefleri

• Eğitim gören öğrencilerimizi Seviye Belirleme Sınavlarına hazırlamak,

• Okullarındaki başarılarını arttırmak,

• Sosyalleşmelerine katkıda bulunmak,

• Kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak,

• Topluma yararlı fertler haline gelmelerine aracı olmak,

• Entelektüel zekalarına katkıda bulunmak,

• Türkiye’yi muasır medeniyetlerinde üzerine taşıyacak bir neslin yetişmesinde şirket olarak üzerimize düşen görevimizi yerine getirmek şeklindedir.

• Kurs başında seviye tespit sınavı yapılmakta olup, sınav sonuçlarına göre öğrenciler aşağıda görülen şekilde sınıflara ayrılmaktadırlar.

• 8.Sınıf-3 seviye sınıfı

• 7.Sınıf-3 seviye sınıfı

• 6.Sınıf-2 seviye sınıfı

Hediye Güral Anaokulu

Vali Şükrü Kocatepe, Bayındırlık ve İskân Müdürü Vahit Okumuşer ve İl Milli Eğitim Müdürü Halis Demir’in katılımıyla hayırsever işadamı Rıza Güral ile imzalanan protokol sonucunda 22 Mart 2008 tarihinde başlanan Hediye Güral Anaokulu’nun inşaatı, taahhüt edilen zaman olan 30 Haziran 2008 tarihinde tamamlanmıştır.

Anaokulu, 2 Eylül 2008 tarihinde Kütahya Valilik kanalıyla Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gülağaçlar Mevkii’nde bulunan, 4 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli olan “Hediye Güral Anaokulu” 2008–2009 eğitim-öğretim yılında hizmete hazır hale gelmiştir.

Hediye Güral Anaokulu; 4 sınıf, 1 öğretmenler odası, 1 idare odası, 1 oyun salonu, 1 uyku salonu, 2 mutfak, 2 çocuk tuvaleti, 2 öğretmenler tuvaleti ve 1 kazan dairesinden oluşmaktadır.

> Sosyal Sorumluluk