Sosyal Sorumluluk

Ağaçköy Eğitim Projesi

Proje Bilgileri

• 1.Aşama; Arduino Robotik Programlama 2. Aşama; Lego Mindstorm Robotik Programlama olmak üzere alanında uzman eğitimcimiz ile Ağaçköy Ortaokulunda teoriğe ve pratiğe yönelik eğitimler tamamlanmıştır.

• Eğitim süresi 1 ay’dır(yaz tatili)

• Gruplar 10’ar kişiliktir.

• Program süresince 40 ortaokul, 10 ilkokul öğrencisi eğitim görmüştür.

Proje Amaçları

• Analitik düşünce gelişiminin sağlanması

• Programlama altyapısının oluşturulması

• Matematik ve bilgisayar bilimi becerilerinin geliştirilmesi

• Topluma yararlı bireyler haline gelmelerine aracı olmak

• Okul başarılarını arttırmak

• Sosyalleşmelerine katkıda bulunmak

STEM+A Projesi

Proje Bilgileri

• STEM+A, Fen (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering), Matematik (Mathematics) ve Sanat (Art) kelimelerinin İngilizcelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır.

• STEM+A eğitim anlayışı, bu 5 disiplinde ayrı ayrı uzmanlaşmayı değil, 5’inin birbiriyle ilişkisini kurarak öğrenmeyi içeriyor. Bu eğitim yaklaşımıyla; sorgulama, araştırma, üretme ve yeni buluşlar yapabilme becerisi oluşuyor. Gelecekte iş hayatında bu öğrenme anlayışıyla yetişen bireylere ihtiyaç duyulacak.

• 16 Okuldan 320 8. sınıf öğrencisi ve 32 Öğretmenin katıldığı gezilerde, günde 2 milyon cam ürün üretilen fabrikada kullanılan üstün teknolojiyi yakından görme fırsatını elde eden çocuklara, kendi alanında uzman Endüstri, Makine, Elektrik Mühendislerinin eşliğinde mini eğitimler verildi.

• Gezi öncesinde çocuklara STEM-A hakkında genel bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

• Fabrika gezileri öncesinde mutlaka gerekli iş güvenliği tedbirleri alındı ve çocuklara güvenlik ekipmanları sağlandı.
LAV fabrika STEM-A gezilerine katılan geleceğin bilim insanlarına günün anlam ve önemine dair sertifikaları verildi.

Yıldız Eğitim Projesi

Yıldız eğitim projesi, 02.08.2006 tarihinde, şirketimizin 10. kuruluş yıldönümünde doğmuş ve adını Sayın Yıldız Güral’dan almıştır. Projeye, 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında başlanmıştır.

Projenin temel amacı; Çocuklarına iyi bir gelecek sunmak isteyen şirketlerimizin çalışanlarına yönelik bir kapı açmak ve onları hayata hazırlamak şeklinde oluşmuştur.

İyi bir lisenin, iyi bir üniversitenin anahtarı olduğuna şüphe yoktur.

Bu doğrultuda Proje Orta Öğretim Kurumu Sınavlarına (OKS) yönelik olarak başlamış ve Seviye Belirleme Sınavlarına Hazırlık (SBS) olarak devam etmektedir.

Projemizde,

2006-2007 Eğitim Öğretim yılında: 62 Öğrenci,

2007-2008 Eğitim Öğretim yılında: 110 Öğrenci,

2008-2009 Eğitim Öğretim yılında: 124 Öğrenci, olmak üzere toplamda 296 öğrenciye eğitim verilmiştir.

2009-2010 Eğitim Öğretim yılında 117 öğrenci eğitimine devam etmektedir.

Projenin Hedefleri

• Eğitim gören öğrencilerimizi Seviye Belirleme Sınavlarına hazırlamak,

• Okullarındaki başarılarını arttırmak,

• Sosyalleşmelerine katkıda bulunmak,

• Kendilerine olan özgüvenlerini arttırmak,

• Topluma yararlı fertler haline gelmelerine aracı olmak,

• Entelektüel zekalarına katkıda bulunmak,

• Türkiye’yi muasır medeniyetlerinde üzerine taşıyacak bir neslin yetişmesinde şirket olarak üzerimize düşen görevimizi yerine getirmek şeklindedir.

• Kurs başında seviye tespit sınavı yapılmakta olup, sınav sonuçlarına göre öğrenciler aşağıda görülen şekilde sınıflara ayrılmaktadırlar.

• 8.Sınıf-3 seviye sınıfı

• 7.Sınıf-3 seviye sınıfı

• 6.Sınıf-2 seviye sınıfı

Hediye Güral Anaokulu

Vali Şükrü Kocatepe, Bayındırlık ve İskân Müdürü Vahit Okumuşer ve İl Milli Eğitim Müdürü Halis Demir’in katılımıyla hayırsever işadamı Rıza Güral ile imzalanan protokol sonucunda 22 Mart 2008 tarihinde başlanan Hediye Güral Anaokulu’nun inşaatı, taahhüt edilen zaman olan 30 Haziran 2008 tarihinde tamamlanmıştır.

Anaokulu, 2 Eylül 2008 tarihinde Kütahya Valilik kanalıyla Kütahya Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesi Gülağaçlar Mevkii’nde bulunan, 4 derslik ve 100 öğrenci kapasiteli olan “Hediye Güral Anaokulu” 2008–2009 eğitim-öğretim yılında hizmete hazır hale gelmiştir.

Hediye Güral Anaokulu; 4 sınıf, 1 öğretmenler odası, 1 idare odası, 1 oyun salonu, 1 uyku salonu, 2 mutfak, 2 çocuk tuvaleti, 2 öğretmenler tuvaleti ve 1 kazan dairesinden oluşmaktadır.

> Sosyal Sorumluluk