İnovasyon

İnovasyon

LAV, yeniliğe ve teknolojik gelişmelere her zaman önem vermiştir. Genç çalışan kitlesinin desteğini de arkasına alarak, inovasyon bilincini tüm departmanların merkezine yerleştirmiştir. İnsan kaynakları departmanından üretime, pazarlamadan tasarıma kadar ortaya çıkan tüm yeni fikirlerin sosyo-ekonomik bir yarara dönüştürülmesi, kurumsal kültürümüz açısından büyük önem taşımaktadır.

Günümüzde Türkiye’nin üretimde kullanılan makinelerinin çoğunun ithal ediliyor olması, profesyonel yaşamın ülke ekonomisine etkisi açısından çözüm bulunması gereken en önemli hususlardan biridir. Ulusal ekonomi açısından bakıldığında, ülkemizin özgün tasarımlar yaratıp, bu tasarımları gelişen teknolojiden yararlanarak üretebilme kapasitesine sahip olması ve dışa bağımlılığının en düşük seviyede olması büyük önem taşımaktadır. Bu da ancak Ar-Ge ile sağlanabilir bir koşuldur.

Bu bilinçle yenilikçiliği ve teknolojiyi kendine ilke edinen LAV, inovasyon konusunda en önemli payı Ar-Ge departmanı faaliyetlerinden almaktadır. Bünyesinde oluşturduğu Teknopark Müdürlüğü ile kendi alanında kendi üretim teknolojisini oluşturan dünyadaki 3 firmadan biri olmuştur.

Kaynakları verimli bir şekilde işletmek, mevcut bilgi birikimiyle yeni teknolojiler yaratabilmek amacı ile kurulan Teknopark Müdürlüğü, cam üretimi ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra, ayrıca bu teknolojileri üreten fabrikaların tasarım ve üretimini de kendi bünyesinde gerçekleştirerek ciddi bir avantaj sağlamıştır. Ayrıca, sıfırdan bir cam üretim tesisi kurabilecek yetkinlikle donatılan Teknopark, önceliğini yeni ürün geliştirmek, üretimde kalite artışı ile maliyetlerin düşürülmesi ve üretim teknolojilerine ilişkin know–how altyapısını faydaya dönüştürebilme konularına vermektedir. Bu özelliği ile “ fabrika üreten fabrika” olarak nitelendirilen Teknopark, LAV’ı dünya çapında rekabette avantajlı duruma getirmiştir.

İnovasyon kadar sürdürülebilir, geliştirebilir olması ve ayrıca kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edilerek çevreye olası olumsuz etkilerinin de en aza indirecek şekilde faaliyetlerin yürütülmesi diğer önemli hususlardandır. Bu anlamda LAV, çevreye önem vererek ve ürünlerine tüketici gözüyle bakarak, fikirden ürüne giden yolculuğunun her aşamasına inovatif yaklaşımlarını yansıtmayı öncelik edinmiştir.

> İnovasyon