Eğitim Sistemi

Eğitim Sistemi

LAV bünyesinde görevli bulunan tüm çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenip, kendilerini geliştirmelerini sağlayacak faaliyetlerin planlanması, organize edilmesi ve yürütülmesi eğitim prosedürüne bağlı olarak standartlara bağlanmıştır.

Sürekli gelişmeyi ve değişimlere uyum sağlamayı prensip haline getirmiş bir kurum olarak öğrenen organizasyon olmanın gereklerinin yerine getirilmesi için eğitime büyük önem verilmektedir.

Eğitimler, çalışanların tüm yetkinlik, bilgi, beceri, davranış ve kişisel gelişimlerinin geliştirilmesini amaçlar. İhtiyaçlara göre, teknik, sosyal, kültürel ve psikolojik destekli eğitimlerin yanında iş ve yönetim becerilerini geliştirici, organizasyonel etkinliği arttırıcı konularda ele alınmaktadır. Performans değerlendirme görüşmelerinde belirlenecek olan eğitim ihtiyaçlarının karşılanması çalışmaları yine bu prosedür yardımı ile yürütülmektedir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü, eğitim şirketleri ve kişisel gelişimi sağlayacak diğer kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olup, çalışanların kendilerini geliştirebilecekleri faaliyetleri takip etmekle sorumludur. İşletmenin eğitim ihtiyacı karşılanırken, çalışanlarla İnsan Kaynakları Müdürlüğü ortaklaşa hareket etmelidirler. Bu nedenle ilgililer arasında olması gereken iletişim, aşağıdaki prosese göre işler.

Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi iki şekilde gerçekleşir:

• Yılda iki kez yapılması planlanan performans değerlendirme görüşmelerinde

• İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılan araştırmalarda

Her iki şekilde belirlenen eğitim ihtiyaçları, kurum dışından ya da kurum içinden sağlanabilecek şekilde ikiye ayrılır. Gerekli olan durumlarda yurtdışı eğitim olanakları da kullanılmaktadır.

> Eğitim Sistemi