Öneri Ödül Sistemi

Öneri Ödül Sistemi

Öneri sisteminin amacı LAV’da yapılan işlem ve yöntemleri geliştirecek, kaliteyi ve verimliliği arttıracak, maliyetleri düşürecek yönde çalışanların katılımını sağlayarak; çalışanlardan gelen önerileri değerlendirip ödüllendirerek değişim ve gelişimi teşvik etmek, motivasyonu arttırmaktır.

Şirket içinde sistemin amacına uygun işleyişini sağlama yönünde geliştirilmiş bu prosedürle çalışanların yaratıcı, paylaşımcı ve mesaj alıp veren bir takım haline gelmesini sağlayacak esasların belirlenmesi amaçlanmıştır.

Öneri Sistemi tüm LAV çalışanlarını kapsamaktadır. Öneri Sistemi’nin işletilmesinden tüm çalışanlar sorumludur. Ancak, çalışanlardan gelen önerilerin toplanıp, bir düzen dahilinde incelenerek uygulamaya alınması işlevlerinin yerine getirilebilmesi için Öneri Sistemi Yürütme Kurulu oluşturulmuştur.

> Öneri Ödül Sistemi